Juni 2014 | Maria Klingenberg - "CDA Laren actief"

De nieuwe gemeenteraad komt goed op stoom. Er zijn maandelijks twee commissievergaderingen en een raadsvergadering, vooraf gegaan door een steunfractie binnen de eigen gelederen. Verder is er op het moment veel aandacht en extra tijd nodig voor alle taken op sociaal gebied, waar onze gemeente zich op moet voorbereiden voor 2015. Erwin van den Berg en ik zijn vol goede moed en vertrouwen aan het raadswerk voor deze periode begonnen.

Graag wil ik iedereen die op mij een voorkeursstem heeft uitgebracht van harte bedanken. Mark Druncks, mijn collega in de vorige raadsperiode en ik hebben de afgelopen vier jaar in de oppositie met hard werken veel kunnen bereiken. Ook nu staat er weer een goed CDA Laren team en mag het CDA Laren college verantwoording dragen naast LB en de VVD.

Van de 15 raadsleden zijn er nu 4 vrouwen actief in de raad, maar het college bestaat wederom uit 4 heren. Misschien moet ik hier niet zo op letten, maar het is voor Laren wel opvallend. Dat iedereen het vertrouwen geniet en van plan is zich voor de volle 100% in te zetten, dat staat buiten kijf.

De belangrijke onderwerpen die op korte termijn aandacht vergen zijn de financien o.a. van het BEL- zwembad van Singer en van het Brinkhuis. Daarnaast zijn er geluiden uit de buurgemeente Eemnes over een locatiekeuze voor een McDonald's, voor een HOV en een crematorium, zaken die ook inwoners van Laren aangaan. Het is een collegeperiode met een uitzonderlijke uitdaging. Het CDA Laren gaat er voor.

Laatst deed iemand de suggestie voor een inloop spreekuur in het Brinkhuis. Als u onze fractie wilt spreken, benadert u ons gerust.

Maria Klingenberg, Raadslid CDA Laren
maria@cda-laren.nlTeam CDA Laren

Bekijk Team CDA Laren></a>
			<div class=