Maart 2018 | Verklaring CDA, D66 en GroenLinks

CDA, D66 en GroenLinks zullen zich na de verkiezingen constructief opstellen in de "arhi"-procedure, waarmee de provincie Noord Holland werkt aan een bestuurlijke herindeling in de Gooi- en Vechtstreek. Hiermee willen we de belangen van de regio, het dorp en haar inwoners veilig stellen in dit proces. Voor een eventuele deelname aan een nieuw te vormen coalitie vinden deze drie Larense partijen het daarom een voorwaarde dat het akkoord gebaseerd zal zijn op een constructieve opstelling.

Erwin van den Berg, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Laren
Nico Wegter, fractievoorzitter en lijsttrekker D66 Laren
Patriek Kerkhoff, lijsttrekker GroenLinks Laren


Maart 2018 | 5 Vragen van de bibliotheek aan Erwin van Den Berg

1. Wat is uw favoriete boek/welk boek geeft u graag cadeau?

Jammer dat ik geen boeken top tien mag noemen. Thuis boekenkasten vol. Lezen is heel erg belangrijk! En vooral ook leuk! Mijn favoriete boek is Hoe God verdween uit Jorwerd: een Nederlands dorp in de twintigste eeuw van Geert Mak. En met stip daaropvolgend De Schippers van de Kameleon van H. (Hotze) de Roos (jeugdsentiment).

2. Welke film wilt u nog een keer zien?

Twee Friestalige films. De Dream (Pieter Verhoeff, 1985), gebaseerd op de Hogerhuis-rechtszaak , een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield en De Gouden Swipe (Steven de Jong, 1996), over Douwe Wallinga die in de jaren dertig de meest felbegeerde Friese paardenrenprijs wint.

3. Hoe omschrijft u uw partij?

Een toekomstgerichte christendemocratische sociale volkspartij met aandacht voor het verleden in het algemeen en haar eigen verleden in het bijzonder (wees trots op je afkomst). Een partij die de kracht en belangrijk-heid van de economische duurzaamheid voor het platteland begrijpt en omarmt en dus oog heeft voor leefbare kleinschalige gemeenschappen, wijken, buurten, buurtschappen. Daarnaast de enige middenpartij in Nederland die volmondig staat voor het principe dat oogsten uit de natuur mag (houtproductie, jacht, visserij, beheer, schadebestrijding, toezicht en handhaving in het veld).

4. Wat vindt u bijzonder aan Laren?

Een prachtig levendig dorp middenin de metropool Amsterdam met een sterk verenigingsleven en daardoor grote gemeenschapszin. Laren zal altijd Laren blijven. Het credo van het CDA, van ondergetekende is: Laren bent U!

5. Wat zijn uw twee belangrijkste wensen voor Laren?

Behoud van cultuur en identiteit.

Cultuur: een mooi groen dorp dat haar uiterlijk binnen en buiten de bebouwde kom blijft beschermen (beschermd dorpsgezicht handhaven), geen hoogbouw op plekken waar dat nu ook niet is. Wel zorgen voor (vervangende) woningbouw in de sociale sector zodat het dorp divers qua samenstelling blijft.

Identiteit: zorg blijven dragen voor een sterk verenigingsleven en dus een sterk sociaal domein, zodat iedere Laarder aangesloten kan blijven bij deze gemeenschap waarin hij of zij leeft (als hij of zij dat wil natuurlijk). Daarbij hoort ook aandacht hebben voor werkgelegenheid in en buiten het dorp. Kleinschalige economische activiteiten op diverse plekken in het dorp verlevendigen onze dorpse samenleving.

Lees meer over "5 Vragen van de bibliotheek".


Februari 2018 | Larens Journaal - "Het gaat ons om mensen!"

Het CDA is de grootste lokale dorpspartij van Nederland. Het CDA is trots op Laren, haar inwoners en ondernemers.

Het CDA koestert Laren als een prachtig levendig groen dorp middenin de metropoolregio Amsterdam met een sterk verenigingsleven en grote gemeenschapszin. Daarbij hoort conserverend bestemmen (beschermd dorpsgezicht handhaven), geen hoogbouw of verdichting op plekken waar dat nu ook niet is. Wel zorgen voor (vervangende) woningbouw in de sociale huursector zodat het dorp divers qua samenstelling van inwoners blijft.

Het CDA koestert een duurzaam economisch Laren. Goed ondernemersbeleid om een hoofdkantoor met soms wel 200 medewerkers te behouden is van groot belang voor de toekomst van onze winkels, horeca en de weekmarkt. Kleinschalige economische activiteiten op verschillende plekken in het dorp verlevendigen onze dorpse samenleving. De recente opening van een nieuw winkeltje op de Schapendrift is zo'n voorbeeld dat het CDA van harte toejuicht. Ondernemerszin pur sang.

Het CDA wil dat iedere inwoner aangesloten blijft bij haar directe omgeving (als hij of zij dat wil natuurlijk!). Om gelukkig te kunnen zijn is het belangrijk dat we gezond zijn en blijven. Individueel en groepsgewijs sporten en bewegen is heel erg belangrijk. We hebben het zwembad en talloze sportverenigingen maar extra hulp van de gemeente om het bewegen van jong en oud te stimuleren is noodzakelijk. Het CDA heeft toegezegd jaarlijks structureel " 100.000 hiervoor uit te trekken.

Het CDA is met wethouder Leen van der Pols binnen het college de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van de Sociaal Domein taken. Dit is goed gelukt durven wij te zeggen. De samenwerking tussen Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen is vooral ook zeer effectief gebleken, omdat in deze gemeentes een CDA wethouder verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein. Die lijn wil het CDA de komende jaren graag voortzetten. De aankoop van 'Crailo' is een ander supergoed voorbeeld van samenwerken van de gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren. In de komende 12 jaar verschijnt in dit gebied een mooie duurzame groene woonwijk met ruimte voor bedrijvigheid en natuurlijk natuur! Het CDA wil u als inwoner hierbij nauw betrekken.

Het CDA gaat het om mensen. We hechten aan onze kleinschaligheid. De vorm is dan belangrijk maar niet alles bepalend. De schaalontwikkelingen die de provincie Noord-Holland voorstelt gaan ver, heel ver. Maar we leven zo gezegd ook in een verandering van een tijdperk. Onze kinderen gaan banen krijgen die nu nog niet bestaan. Banen die nu nog gewoon zijn, zijn dat binnen afzienbare tijd niet meer. We worden allemaal ouder. Technische ontwikkelingen gaan f litsend snel. Om te kunnen acteren tussen de grootmachten Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort is een bestuurlijk sterk Gooi noodzakelijk.

In 2014 kreeg het CDA 958 van de 5.733 uitgebrachte stemmen en miste daarmee net de derde raadszetel. Dan hadden wij nog sterker gestaan. Nu was het soms 'knokken' om ons hoofd boven water te houden. Helpt u ons op 21 maart de grens van 1.000 kiezers te doorbreken?

Met het CDA zal Laren altijd Laren blijven. Het credo van het CDA is: Laren bent U!


Januari 2018 | Politiek café

CDA Laren lijsttrekker Erwin van den Berg in debat met Elsemieke Havenga van de Larense sportraad tijdens het politiek café. (Foto: Bob Awick.)Team CDA Laren

Bekijk Team CDA Laren></a>
			<div class=